Дисертант

Грицак Лілія Романівна

Тема

Синтез і характеризація матеріалів з різною розмірністю на основі ZnO

Дата захисту

22.04.2021

Інформація про захист

Дисертацію прийнято до захисту:  11.03.2021

Захист дисертації планується: 22.04.2021 р., початок о 14:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 8, Велика фізична аудиторія, фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Місце праці

Молодший науковий співробітник Науково-технічного і навчального центру низьких температур.

Науковий керівник

Капустяник В.Б., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла Львівського національного університету імені Івана Франка.

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.013 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Грицак Лілії Романівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Природничі науки» за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали»

Голова ради: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки Павлик Богдан Васильович

Електронна пошта  bohdan.pavlyk@lnu.edu.ua, тел. роб. : (032) 239-47-30

Наказ МОН України про утворення спеціалізованої вченої ради:

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi

Файл анотації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Столярчук Ігор Дмитрович.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу фізико-математичного моделювання низьковимірних систем Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача Попович Дмитро ІвановичЗавантажити відгук

Файл дисертації

Файл аудіо

Файл відео