Дата створення ради

26.04.2023

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.107 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Карнаушенка Владислава Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Природничі науки» за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали».

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.107 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 46/4 від 26 квітня 2023 року) та затверджено наказом Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № 1606 від 28.04.2023 року у такому складі:

Голова ради: Стадник Василь Йосифович –  доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.

Опоненти

Офіційний опонент:Столярчук Ігор Дмитрович – доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Шпотюк Олег Йосипович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач сектору оптичного скла і кераміки Інституту фізичної оптики імені О.Г. Влоха МОН України.Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Лучечко Андрій Петрович – доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України. Завантажити рецензію

Рецензент:Бордун Олег Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та біомедичної електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.Завантажити рецензію

Дисертант

Карнаушенко Владислав Олександрович

Тема

Енергетичні положення 4f та 5d рівнів іонів лантанідів у фторидних сполуках

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 23 червня 2023 року, початок об 11:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 16, Львівський національний університет імені Івана Франка, ауд. № 203.

Науковий керівник

Чорнодольський Я. М., кандидат фізико-математичних наук, доцент, в.о. декана фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файл анотації

Файл дисертації

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео

Рішення вченої ради