Дата створення ради

29.11.2023

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.140 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Манька Богдана Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія».

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.140 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 58/11 від 29.11.2023 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 3936 від 01.12.2023 року у такому складі:

Голова ради: Іскра Руслана Ярославівна – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опоненти

Офіційний опонент:Лущак Володимир Іванович – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Данилович Юрій Володимирович – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу біохімії м’язів Інституту біохімії імені О. В. Палладіна.Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Гачкова Галина Ярославівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка.Завантажити рецензію

Рецензент:Мерлавський Володимир Михайлович – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка.Завантажити рецензію

Дисертант

Манько Богдан Володимирович

Тема

Особливості енергетичного забезпечення екзокринних клітин підшлункової залози за різних функціональних станів

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 25 січня 2024 року, початок об 11:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 16, ауд. 203.

Місце праці

Молодший науковий співробітник науково-дослідної теми БФ-41П Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий керівник

Бабський А. М., доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та біоінформатики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файл анотації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Файл дисертації

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео

Рішення вченої ради