Дата створення ради

29.11.2023

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.139 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Марискевича Данила Тарасовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 102 «Хімія».

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.139 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 58/11 від 29.11.2023 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 3936 від 01.12.2023 року у такому складі:

Голова ради: Котур Богдан Ярославович – доктор хімічних наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опоненти

Офіційний опонент:Василечко Леонід Орестович – доктор хімічних наук, професор, професор кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка».Завантажити відгук

Офіційний опонент:Сабов Мар’ян Юрійович – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри неорганічної хімії Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Заремба Василь Іванович – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Завантажити рецензію

Рецензент:Коник Марія Богданівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Завантажити рецензію

Дисертант

Марискевич Данило Тарасович

Тема

Системи {Zr,Hf}–Al–M (M = Si, Ge, Sn, Sb): фазові рівноваги та кристалічна структура сполук

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 5 лютого 2024 року, початок о 14:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 16, ауд. 203.

Місце праці

Молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий керівник

Гладишевський Р. Є., академік НАН України, доктор хімічних наук, професор, проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файл анотації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Файл дисертації

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео

Рішення вченої ради