Дата створення ради

29.11.2023

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.146 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Красівського Ореста Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія».

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.146 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 58/11 від 29.11.2023 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 3936 від 01.12.2023, із змінами згідно з наказом № 4004 від 11.12.2023 року,  у такому складі:

Голова ради: Яхонтова Тетяна Вадимівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опоненти

Офіційний опонент:Бялик Василь Дмитрович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Білик Ольга Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Кочан Ірина Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.Завантажити рецензію

Рецензент:Татаровська Олеся Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.Завантажити рецензію

Дисертант

Красівський Орест Михайлович

Тема

Структура, семантика та функціонування термінів масмедійної сфери в сучасній англійській мові

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 26 січня 2024 року, початок о 12:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 16, ауд. 203.

Місце праці

Асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий керівник

Дудок Р. І., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файл анотації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Файл дисертації

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео

Рішення вченої ради