Дата створення ради

31.10.2023

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.127 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Плечистого Валерія Станіславовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки»  за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія».

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.127 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 56/10 від 31.10.2023 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 3837 від 03.11.2023 року у такому складі:

Голова ради: Плевачук Юрій Олександрович – доктор фізико-математичних наук, професор, начальник науково-дослідної частини Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опоненти

Офіційний опонент:Гіржон Василь Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізичного матеріалознавства Національного університету «Запорізька політехніка». Завантажити відгук

Офіційний опонент:Маркович Богдан Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики Національного університету «Львівська політехніка». Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Королишин Андрій Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка.Завантажити рецензію

Рецензент:Никируй Юлія Семенівна – кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник, доцент кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка. Завантажити рецензію

Дисертант

Плечистий Валерій Станіславович

Тема

Вивчення процесів фазоутворення на межі рідина-кристал в нанокомпозитах з металевою матрицею

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 26 грудня 2023 року, початок об 11:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 16, ауд. 203.

Науковий керівник

Мудрий С. І., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файл анотації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Файл дисертації

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео

Рішення вченої ради