Дисертант

Шелестак Лариса Романівна

Тема

Вишкіл офіцерів запасу в цивільних вищих навчальних закладах Львова (1944–1991)

Дата захисту

24.12.2021

Інформація про захист

Дисертацію прийнято до захисту: 02.12.2021 р.

Захист дисертації планується: 24.12.2021 р., початок о 13:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Університетська, 1, аудиторія № 221-222, Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Місце праці

Старший лаборант кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий керівник

Якимович Б. З., доктор історичних наук, професор, професор кафедри бібліотекознавства та бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.041 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шелестак Лариси Романівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Гуманітарні науки» за спеціальністю «Історія та археологія»

Голова ради: доктор історичних наук, професор Сухий Олексій Миколайович.

Електронна пошта: oleksiy.sukhyy@lnu.edu.ua, тел. роб.: +38 (032) 239-47-71

Наказ МОН України про утворення спеціалізованої вченої ради

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/11/vid-021221-1296-df.pdf

Файл анотації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, професор, завідувачка кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка Салата Оксана ОлексіївнаЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу новітньої історії, вчений секретар Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України Муравський Олег ІвановичЗавантажити відгук

Файл дисертації

Файл аудіо

Файл відео