Українські педагоги обмінялися досвідом реалізації сучасних освітніх реформ

6-7 грудня 2018 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ», ініційована Педагогічним коледжем Львівського національного університету імені Івана Франка.

Конференція розпочалася у традиційному форматі пленарного засідання, що відбувалося у Дзеркальній залі ЛНУ ім. Івана Франка, і продовжилася роботою в секціях. Усі заходи пройшли на високому науково-теоретичному рівні, відзначившись поміркованою полемікою та великим зацікавленням як науковців, викладачів, методистів, так і вчителів-практиків, керівників закладів освіти, студентської молоді.

З вітальним словом до учасників конференції звернулася директор Педагогічного коледжу Оксана Сурмач. Оксана Іванівна наголосила на потребі глибоких змін у системі освіти нашої країни, зумовлених історичними, суспільно-політичними і технологічними викликами нового часу.

«Вважаю, що це чудова нагода для науковців та практиків не тільки обмінятися досвідом, новими напрацюваннями, досягненнями, а й ознайомитися із сучасною педагогічною складовою. Переконана, що знання, досвід і високі людські якості наших колег, потужний освітній потенціал країни дають усі можливості ефективно модернізувати українську систему освіти і вивести її на найвищий європейський рівень», – зазначила Оксана Іванівна.

Учасників конференції привітав проректор з науково-педагогічної роботи, професор Ярослав Гарасим. Він наголосив на важливості проведення наукових конференцій, які спрямовані на формування в освітньому середовищі нової української школи високої культури молоді як запоруки становлення розвинутого громадянського суспільства. Особливо цінним є те, що до роботи у цьому руслі долучаються всі учасники процесу – молодь, батьки, громадянське суспільство на рівні з європейськими експертами, українськими педагогами та науковцями.

До вітань долучився в.о. директора Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Микола Кацюба. «Нова українська школа означає освіту, що має нові орієнтири, приймає за основу дитиноцентризм та декларує повагу до кожної людини. Це цікавий, практично зорієнтований, безпечний і дружній до дитини навчальний заклад», – наголосив Микола Романович.

У наукових доповідях, виголошених на пленарному засіданні, були порушені актуальні питання формування громадянської культури учнівської та студентської молоді через інструменти громадянської освіти, демократизацію навчальних закладів, налагодження дієвої співпраці з громадами та батьківською спільнотою, вивчення зарубіжного досвіду. З програмними доповідями виступили:

  • Тетяна Пантюк, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
  • Олена Квас, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • Олеся Смолінська, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри філософії та педагогіки Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького;
  • Тетяна Равчина, кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчальної роботи ВПС – Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка», доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • Наталія Мачинська, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • Олена Галян, доктор педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
  • Наталія Ворона, директор Львівської загальноосвітньої школи І ступеня №53, учитель-методист;
  • Дана Бородій, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • Віра Корнят, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • Григорій Васянович, доктор педагогічних наук, професор кафедри гуманітарних дисциплін і соціальної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Велике зацікавлення учасників конференції викликала доповідь про семінар-практикум «Нова українська школа: інтегроване навчання», проведений на базі Львівської загальноосвітньої школи І ступеня №53. Викладачі та студенти Коледжу мали змогу ознайомитися з досвідом роботи цього закладу освіти. Згідно з освітньою реформою НУШ, навчання у школі побудоване на дослідженнях: дитина самостійно шукає відповіді на запитання, осмислює вивчене, а вчитель допомагає їй у цьому.

Як зазначила директор школи Наталія Ворона, навчання відбувається через гру як найбільш дієвий спосіб донести до учнів певну інформацію. «Використовуючи моделювання ситуацій із додаванням руху, гумору і творчих завдань, учні зможуть дізнатися набагато більше. Робити це вони будуть гуртом, бо сьогодні вміння працювати в команді є чи не головною запорукою успіху того чи іншого проекту», – наголосила директор.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Педагогічного коледжу Ольга Сулим провела паралель між Коледжем і школою, наголосивши на тісному взаємозв’язку між теорією і практикою як дієвою моделлю дуальної освіти. Адже студент не тільки отримує знання і має можливість їх апробувати у статусі вчителя, а й може фахово вдосконалюватися.

Неоціненний досвід школи №53 з розвитку учнівського самоврядування та демократичних змін у освітньому процесі, що був представлений на конференції, стане спільним надбанням педагогічної спільноти Львівщини.

Відповідно до програми конференції, робота за напрямами продовжилася в головному корпусі Педагогічного коледжу (вул. Туган-Барановського, 7) у формі майстер-класів:

1) «Педагогічна культура педагога» (модератори – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка Світлана Лозинська та голова циклової комісії викладачів педагогіки та психології Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач-методист Романа Михайлишин);

2) «Рукодільна техніка Кинусайга» (модератори – викладач образотворчого мистецтва Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Олена Кірсанова та викладач трудового навчання з методикою навчання Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Тетяна Нежура).

Крім того, учасники конференції, проаналізувавши зарубіжний досвід та різноманітні форми і технології його реалізації, дослідили новітні підходи до формування і розвитку громадянської культури в умовах нової української школи. В роботі цих напрямів взяли активну участь представники КЗЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».

Другий день конференції продовжився у форматі секційних засідань.

Секція 1 – «Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців у закладах освіти» (модератори – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка Наталія Мачинська і кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчальної роботи ВПС – Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка», доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка Тетяна Равчина).

Секція 2 – «Тенденції та перспективи професійної підготовки в системі дошкільної освіти України» (модератори – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка Світлана Лозинська і завідувач відділення дошкільної освіти Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач-методист Леся Кос).

Секція 3 – «Нова українська школа: підготовка майбутніх педагогів в умовах реформ початкової освіти» (модератори – заступник директора з навчально-виховної роботи Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач-методист Ольга Сулим і кандидат історичних наук, завідувач відділення початкової освіти Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Анна Шукалович).

Секція 4 – «Теоретико-практична підготовка соціальних педагогів в умовах парадигми соціальної роботи» (модератори – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка Віра Корнят і голова циклової комісії викладачів педагогіки та психології Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач-методист Романа Михайлишин).

Секція 5 – «Педагогічна культура педагога у контексті сучасних освітніх тенденцій» (модератори – кандидат історичних наук, директор Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Сурмач і голова циклової комісії викладачів української мови, методики навчання, дитячої літератури, діловодства та іноземних мов Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Соболевська).

Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ» відбулася на високому організаційному та науковому рівнях. Всі учасники конференції отримали збірник тез доповідей.

Світлини: Ігоря Полянського та організаторів заходу Більше фото