Мотиваційний лист: особливості написання і порядок розгляду

Вступна кампанія – надзвичайно важливий етап у житті абітурієнта, адже це час, коли шкільне життя залишається позаду, а попереду відкриваються безмежні перспективи студентського майбутнього. Для того, аби під час вступу не було несподіванок, варто приділяти увагу усім аспектам вступної кампанії. Одним із них є написання мотиваційного листа.

Мотиваційний лист – викладена вступником (абітурієнтом) письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на обрану освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування від неї, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні і слабкі сторони. У разі потреби вступник може додати (зокрема в електронній формі) матеріали, які підтверджують викладену в листі інформацію. Основною метою мотиваційного листа є те, що документ має розкривати головні здобутки вступника та обґрунтовувати мотивацію щодо вступу та подальшого навчання в Університеті.

Звичайно, мотиваційний лист має конкретні вимоги. Зокрема, у структурі листа має бути:

 • адресат (Ректору Львівського національного університету імені Івана Франка проф. Мельнику В. П.);
 • відомості про адресанта (прізвище, імʼя, по батькові; адреса; електронна адреса; номер телефону);
 • звертання (факультативний реквізит);
 • вступна частина (перший абзац мотиваційного листа, у якому вступник викладає його мету і причину написання; у цій частині потрібно коротко пояснити, чому вступник обрав Університет і як, на його думку, навчання в Університеті сприятиме його професійному розвитку та зростанню);
 • основна частина (починається з другого абзацу мотиваційного листа і може складатися із трьох-чотирьох абзаців; в ній описують факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання: академічні та соціальні здобутки, навички та здібності вступника тощо);
 • заключна частина (завершується коротким підсумком на два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми).

Також є певні вимоги до обсягу та оформлення мотиваційного листа. Загальний обсяг листа має становити 350–500 слів, зокрема, вступна частина – 50–100 слів, основна частина – 250–300 слів, заключна частина – 50–100 слів. Разом з тим, до загального обсягу листа не враховують реквізитів: адресат, адресант, звертання, дата і підпис.

Розгляд мотиваційних листів відбувається з огляду на їхню відповідність таким критеріям:

 • відповідність вимогам щодо структури, обсягу та оформлення;
 • рівень зацікавленості абітурієнта навчатися в Університеті за обраною спеціальністю та освітньою програмою;
 • академічні здобутки абітурієнта;
 • особисті досягнення та практичний досвід (за наявності);
 • соціальна активність чи громадська робота, спортивні досягнення, зацікавлення та захоплення тощо.

Приймальна комісія Університету ділиться певними рекомендаціями щодо написання мотиваційного листа, зокрема радить уважно розглянути й обміркувати усі критерії розгляду листа.

Так, пишучи про рівень зацікавленості у навчанні в Університеті за обраною спеціальністю та освітньою програмою, варто відповісти на запитання, чому Ви прагнете навчатися у Львівському національному університеті імені Івана Франка, чому Ви вирішили обрати саме цю спеціальність, що Ви знаєте про Вашу майбутню спеціальність, звідки Ви отримали цю інформацію, як Ви плануєте в майбутньому застосувати знання та навички, здобуті на спеціальності/освітній програмі, які перспективи для себе Ви бачите та які проблеми Ви прагнете вирішити.

Опісля, проаналізуйте Ваші академічні здобутки, розкажіть про те, які Ваші досягнення в навчанні, які Ви маєте оцінки з предметів, пов’язаних із навчанням за обраною спеціальністю, чи відвідували факультативи, чи маєте сертифікати або інші документи про закінчення курсів або здобуття компетентностей, чи читали Ви літературу з обраної спеціальності, чи проходили навчальні курси, які можуть бути корисними для здобуття майбутньої спеціальності, чи ознайомилися Ви з навчальною програмою, викладацьким складом, можливостями, які дає Університет.

Розповідаючи про особисті досягнення та практичний досвід (за наявності), зазначте, які Ваші слабкі та сильні сторони, опишіть пов’язану з Вашою майбутньою професією проблему, яку Ви вирішили, поясність її важливість для Вас і які кроки Ви зробили, щоб знайти вирішення цієї проблеми, розкажіть, чи є у Вас практичний та життєвий досвід, повʼязаний з обраною спеціальністю та коротко опишіть його.

Аналізуючи соціальну активність чи громадську роботу, а також спортивні досягнення, зацікавлення та захоплення, розкажіть про участь у проєктах і майстер-класах, коротко опишіть Ваш досвід волонтерської та громадської діяльності, важливі життєві ситуації, які сформували певний світогляд та прагнення, розкажіть, чи є у Вас спортивні досягнення, зацікавлення або захоплення, які допоможе розвинути або реалізувати Університет.

Не менш важливо бути щирими у своїх листах, адже саме мотиваційний лист є основним аргументом, який має переконати Приймальну комісію у тому, що саме Ви повинні стати студентом обраної спеціальності.

Бажаємо нашим цьогорічним вступникам з легкістю подолати усі випробування, пов’язані зі вступною кампанією і врешті фінішувати у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де на Вас чекатиме новий і цікавий старт.