Інноваційні підходи до організації освітнього процесу сьогодні, у часі війни, стають особливо важливими для України. Саме завдяки новим рішенням, що передбачають диджиталізацію та її прояви у формах змішаного та гібридного навчання, освіта стає доступною для слухачів із найрізноманітнішими індвідуальними потребами: людей з різних регіонів, з інвалідністю; здобувачів, які хочуть опанувати ще одну професію попри основну зайнятість тощо. Водночас нові методики викладання є корисними і для науково-педагогічних працівників, адже дозволяють ділитися своїм досвідом у простіший, більш зрозумілий спосіб. Саме на побудову таких рішень націлений трирічний проєкт SMART-PL –  “Персоналізована модель навчання студентів на основі віртуального навчального середовища інтелектуального наставництва  «Навчання без обмежень»”, який реалізовує консорціум європейських університетів: Таллінський технічний університет, Левенський католицький університет, Вроцлавська політехніка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет імені Каразіна, Херсонський державний університет, Криворізький національний університет, Хмельницький національний університет, Національний університет «Одеська політехніка» за участі Інституту вищої освіти НАПН України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Вчора, 25 січня, завершилася перша організаційна зустріч партнерів, яка передбачала обговорення плану дій в рамках проєкту SMART-PL, націленого на  впровадження кращих практик європейського досвіду організації освітнього процесу, орієнтованого на потреби студента. Учасник зустрічі, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Віталій Кухарський, зазначає: “Українська освіта сьогодні, як ніколи раніше, потребує інноваційних рішень, а за роки пандемії та війни ми неоднаразово довели, що вміємо і можемо їх впроваджувати. Тож Львівський університет прагне зробити зараз все, аби якісні знання можна було здобувати з використанням найсучасніших зручних студентоцентричних практик та сервісів ”

Побудована у проєкті модель дозволить студентам, використовуючи цифрові технології та виходячи з індивідуальних можливостей, розвивати свої навички. Також вона допоможе самостійно оцінювати власні досягнення, збільшить мотивацію до самоконтролю та полегшить процес навчання. Додатково модель створить можливості полегшення шляху отримання освіти для людей із інвалідністю. Її цілю також є удосконалити освітні програми ЗВО шляхом розподілу програмних результатів навчання між освітніми компонентами, покращити навчальні матеріали, забезпечити зворотний зв’язок студентів, викладачів та адміністрації.

Важливим елементом активностей у проєкті є посилення взаємодії всіх зацікавлених сторін (роботодавців, громадськості, державних інституцій) для створення гнучкого механізму адаптації результатів навчання до змін ринку та сучасних технологій.

Констатуємо, що Львівський університет став частинкою масштабного й затребуваного проєкту, націленого на  підвищення ефективності навчання у ХХІ столітті, яке повне нових викликів та несподіванок.