Дата створення ради

04.10.2022

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.081 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дендебери Миколи Петровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Природничі науки» за спеціальністю «Фізика та астрономія»

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.081 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 36/10 від 04.10.2022 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 4535 від 07.10.2022 року у такому складі:

Голова ради: Павлик Богдан Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опоненти

Офіційний опонент:Пелещак Роман Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка».Завантажити відгук

Офіційний опонент:Шпотюк Олег Йосипович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач сектору оптичного скла і кераміки Інституту фізичної оптики імені О. Г. Влоха. Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Лучечко Андрій Петрович – доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка. Завантажити рецензію

Рецензент:Бовгира Олег Вікторович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики твердого тіла Львівського національного університету імені Івана Франка. Завантажити рецензію

Дисертант

Дендебера Микола Петрович

Тема

Електронні та екситонні стани у перовськіті CsPbBr3

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 20 грудня 2022 року, початок об 11:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 16, Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, аудиторія № 203.

Місце праці

Аспірант кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка; оператор лінії ТзОВ «Науково-Виробниче Підприємство «Гетьман».

Науковий керівник

Волошиновський А.С., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка

Файл анотації

Файл дисертації

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео

Рішення вченої ради