Дата створення ради

01.09.2022

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.079 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Туреги Юрія Орестовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Гуманітарні науки» за спеціальністю «Історія та археологія»

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.079 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 35/9 від 01.09.2022 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 3954 від 12.09.2022 року у такому складі:

Голова ради: Сухий Олексій Миколайович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опоненти

Офіційний опонент:Тимошенко Леонід Володимирович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Капраль Мирон Миколайович – доктор історичних наук, професор, керівник Львівського відділення інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної академії наук України. Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Войтович Леонтій Вікторович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівського національного університету імені Івана Франка.Завантажити рецензію

Рецензент:Вінниченко Олексій Олександрович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Завантажити рецензію

Дисертант

Турега Юрій Орестович

Тема

Управління та самоврядування міста Броди у кінці XVI–XVIII ст.

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 04 листопада 2022 року, початок об 11 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 16, Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, аудиторія  № 203.

Науковий керівник

Заяць А.Є., доктор історичних наук, професор, професор кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файл анотації

Файл дисертації

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео

Рішення вченої ради