Дисертант

Шмичкова Олеся Борисівна

Тема

Електрохімічне формування композитів на основі PbO2 та їх електрокаталітичні властивості

Дата захисту

05.07.2022

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться 05 липня 2022 року о 14 годині в аудиторії № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Кирила і Мефодія, 8).

Місце праці

Доцентка кафедри фізичної хімії Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»

Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована  вчена  рада  з  присудження  наукового  ступеня  доктора  наук Д 35.051.10 Львівського національного університету імені Івана Франка, утворена згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 320 від 07 квітня 2022 року (профіль ради: 02.00.01 «Неорганічна хімія», 02.00.03 «Органічна хімія», 02.00.04 «Фізична хімія»)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Опоненти

Офіційний опонент:Колбасов Геннадій Якович, чл.-кор. НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних систем Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України Завантажити відгук

Офіційний опонент:Сокольський Георгій Володимирович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри фізичної хімії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (м. Київ)Завантажити відгук

Офіційний опонент:Аксіментьєва Олена Ігорівна, доктор хімічних наук, професор, головний науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів)Завантажити відгук

Файл дисертації

Файл автореферату

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео