Дата створення ради

23.06.2022

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.064 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ткач Ольги Романівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Природничі науки» за спеціальністю «Фізика та астрономія»

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.064 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 31/6 від 23.06.2022 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 2257 від 27.06.2022 року у такому складі:

Голова ради: Якібчук Петро Миколайович – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опоненти

Офіційний опонент:Смоляков Олександр Васильович – доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри загальної та прикладної фізики Запорізького національного університету.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Рудь Олександр Дмитрович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу фізики дисперсних систем Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України.Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Мудрий Степан Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка.Завантажити рецензію

Рецензент:Королишин Андрій Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка.Завантажити рецензію

Дисертант

Ткач Ольга Романівна

Тема

Вплив наночастинок на структурно-чутливі властивості евтектичних та біляевтектичних сплавів на основі Sn

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 26 серпня 2022 року, початок об 11 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 16, Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, аудиторія  № 203.

Місце праці

Молодший науковий співробітник кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий керівник

Плевачук Ю. О., доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики металів, начальник науково-дослідної частини Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файл анотації

Файл дисертації

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео

Рішення вченої ради