Дата створення ради

27.09.2023

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.118 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ємельянченка Владислава Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали».

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.118 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 54/9 від 27.09.2023 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 3656 від 29.09.2023 року у такому складі:

Голова ради: Мудрий Степан Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опоненти

Офіційний опонент:Семенько Михайло Петрович – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики металів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Попович Дмитро Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу фізико-математичного моделювання низьковимірних систем Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача. Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Плевачук Юрій Олександрович – доктор фізико-математичних наук, професор, начальник науково-дослідної частини Львівського національного університету імені Івана Франка. Завантажити рецензію

Рецензент:Никируй Юлія Семенівна – кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник, доцент кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Іван Франка.Завантажити рецензію

Дисертант

Ємельянченко Владислав Васильович

Тема

Формування високоентропійних сплавів в умовах швидкого охолодження розплаву при лазерному легуванні металів

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 29 листопада 2023 року, початок об 11:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 16, ауд. 203.

Місце праці

Аспірант кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий керівник

Штаблавий І. І., доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри фізики металів ЛНУ імені Івана Франка та Гіржон В. В. доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізичного матеріалознавства Національного університету «Запорізька політехніка».

Файл анотації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Файл дисертації

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео

Рішення вченої ради