«Університет як соціально-культурний феномен європейської цивілізації»

15 червня 2017 року у Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся науковий семінар «Університет як соціально-культурний феномен європейської цивілізації». Учасники заходу обговорили проблему дослідження витоків університетської освіти і роль Львівського університету в історії.

Проректор з наукової роботи Університету, член-кореспондент НАН України, професор Роман Гладишевський зазначив, що справжній сучасний університет – структура, довкола якої гуртується інтелектуальна еліта держави.

«Тут продукуються знання у широкому сенсі цього слова. Постійний розвиток Львівського університету від часу його заснування і до сьогодні, його відкритість і динамічність, сприяють зміцненню авторитету вищого навчального закладу в процесі цивілізаційних змін», – зазначив Роман Євгенович.

Надалі учасники дискусії розглядали питання витоків університетської освіти, а також проблему інституалізації вищої освіти.

Так, професор кафедри держави, права та політико-правових вчень Ігор Бойко під час засідання семінару проаналізував процес становлення і діяльності провідних університетів Європи. В контексті дослідження історії Львівського університету і витоків університетської освіти у Львові Ігор Бойко наголосив на важливості  посилання на джерельну аргументацію. За його словами, для того, щоб висувати тези щодо тяглості університетської освіти у Львові необхідно думки підкріплювати конкретними фактами, задокументованими в історії.

Голова історико-краєзнавчого товариства «Літопис» Роман Мелех поділився міркуваннями щодо історії освіти у Львові. Зокрема, доповідач висловив переконання, що витоки університетської освіти у Львові сягають XIV століття.

Директор Наукової бібліотеки Львівського університету Василь Кметь наголосив на необхідності аргументованого підходу до визначення джерел університетської освіти. Витоки вищої освіти у Львові, на думку директора, значно випереджують формування університету як інституції. Основним  підтвердженням  утворення університетської структури є, на думку Василя Федоровича, джерельні свідчення.

Натомість завідувач кафедри давньої історії України та архівознавства Ольга Щодра наголосила, що в історії є періоди, коли немає письмових джерел або вони є втраченими. А отже відсутність фактів не завжди може бути перешкодою для трактування окремого явища.

Доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського, голова Первинної профспілкової організації працівників Університету Володимир Качмар запропонував здійснити фундаментальне наукове дослідження, підкріплене відповідними публікаціями, для того щоб на належному рівні дослідити витоки університетської освіти у Львові та вплив Львівського університету на суспільний простір Галичини.

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото