Курс “Вдосконалення викладацької майстерності”

Розпочинається курс для викладачів Університету
“Вдосконалення викладацької майстерності”!

Курс побудований за модульною структурою та має на меті вдосконалення викладацької майстерності, шляхом впровадження методів активного навчання, розвитку навичок змішаного навчання і використання інформаційних технологій.

Програма курсу орієнтована на сучасні принципи забезпечення якості освіти і поєднує 4 модулі:
1. Основні засади сучасної системи вищої освіти.
2. Сучасні ІТ-компетентності у роботі викладачів ЗВО.
3. Професійні комунікації викладача: психолого-педагогічні засади.
4. Медіаграмотність та міжнародна комунікація.

У ході навчання Ви :
– прослухаєте тренінги за участі експертів НАЗЯВО;
– під менторством викладачів курсу оновите програму щонайменше однієї навчальної дисципліни,
розробите електронний курс і навчитесь використовувати усі можливості платформи MOODLE;
– розберете алгоритм підготовки матеріалів до акредитації освітньої програми;
– опануєте необхідні навички для проведення індивідуального супроводу студента під час навчання (наставництво, менторство);
– навчитесь використовувати веб-ресурси не лише в навчальному процесі, а й освоїте як правильно будувати промоцію освітньої програми.

Тривалість курсу 180 год, 6 кредитів. Навчання на курсі підтверджується відповідними сертифікатами та є безкоштовними для викладачів Університету.

Детальніше про курс

Подати заявку на участь у курсі