Макарчук С. А.Позитивна перспектива нації як домінантна теза української національної ідеї
Кравчук Я. С.Рельєф Українських Карпат: морфоструктура і морфоскульптура, природоохоронна оцінка
Сербенська О. А.Усне мовлення в системі гуманістичних цінностей
Довгий Я. О.ДВ-революція у світлотехніці
Лисий В. П.Логічне вчення Г.Гегеля та виклики часу: історія і сучасність.
Кондратюк А. А.A step to nonlinear analysis and back
Михасюк І. Р.Через конкурентоспроможну вищу освіту – до європейських стандартів
Матковський О. І.Деякі цікаві дані з життя і спадщини академіка Володимира Вернадського (до 150-річчя від дня народження)
Новосядлий Б. С.Прискорене розширення Всесвіту – темна енергія, чи гравітація з інших вимірів?
Обушак М. Д.Вступ до медичної хімії
Зорівчак Р. П.Патрон Львівського університету Іван Франко як засновник перекладознавства в Україні
Бацевич Ф. С.За що філософи критикують природну мову?
Позняк С. П.Чорноземи – національне багатство України