Дата створення ради

29.11.2022

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.091 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бомко Лілії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Гуманітарні науки» за спеціальністю «Філологія»

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.091 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 38/11 від 29 листопада 2022 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 5323 від 02.12.2022 року  у такому складі:

Голова ради: Шмігер Тарас Володимирович – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опоненти

Офіційний опонент:Левченко Наталія Микитівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури та журналістики ім. проф. Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Завантажити відгук

Офіційний опонент:Борисенко Катерина Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та суспільно-гуманітарних наук Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая. Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Татаренко Алла Леонідівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри слов’янської філології ім. професора Іларіона Свєнціцького Львівського національного університету імені Івана Франка. Завантажити рецензію

Рецензент:Галета Олена Ігорівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Завантажити рецензію

Дисертант

Бомко Лілія Олександрівна

Тема

«“Ключ розуміння” Йоаникія Ґалятовського в контексті українського барокового проповідництва».

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 16 лютого 2023 року, початок о 14:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів,  Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 16, ауд.  № 203.

Місце праці

Асистентка кафедри української літератури ім. акад. Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий керівник

Криса Б. С., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури ім. акад. Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файл анотації

Файл дисертації

Трансляція офіційного захисту