Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 735 від 29 червня 2021 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 року № 420» вченим та випускникам аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка присуджено наукові ступені кандидата наук, доктора наук і доктора філософії. Окрім того, науковцям Університету присвоєно вчені звання доцента і професора.

Вчене звання доцента присвоєно:

 • Андрейко Богдані Володимирівні (кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи);
 • Бедрію Мар’яну Мироновичу (кафедра основ права України);
 • Івасів Наталії Семенівні (кафедра іноземних мов);
 • Квасниці Ользі Юріївні (кафедра зарубіжної преси та інформації);
 • Козолуп Марії Степанівні (кафедра іноземних мов);
 • Лещаку Теодору Володимировичу (кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи);
 • Моряк-Протопоповій Христині Миколаївні (кафедра історії держави, права та політико-правових учень);
 • Мункачій Ірині Зеновіївні (кафедра туризму);
 • Оленюк Олені Валеріївні (кафедра англійської філології);
 • Папіш Наталії Іванівні (кафедра країнознавства і міжнародного туризму);
 • Скібі Наталії Ярославівні (кафедра іноземних мов);
 • Тарасенку Леоніду Леонідовичу (кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права).

Вчене звання професора присвоєно:

 • Бугрію Олегу Миколайовичу (кафедра математичної статистики і диференціальних рівнянь);
 • Гутнику Віталію Володимировичу (кафедра міжнародного права).

Науковий ступінь кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями присуджено:

 • Квасниці Галині Андріївні (01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»);
 • Бешлею Андрію Володимировичу (01.01.07 «Обчислювальна математика»);
 • Сусуловській Соломії Андріївні (03.00.08 «Зоологія»);
 • Мазур Галині Михайлівні (03.00.02 «Біофізика») ;
 • Дикій Ользі Олегівні (03.00.08 «Ботаніка»);
 • Білоусовій Роксані Зіновіївні (10.02.01 «Українська мова»);
 • Кухарчишин Марії Іванівні (10.02.01 «Українська мова»);
 • Наконечній Анні Михайлівні (12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»);
 • Призванській Роксоляні Антонівні (19.00.08 «Спеціальна психологія»);
 • Сидорович Ользі Ігорівні (19.00.08 «Спеціальна психологія»);
 • Породько Мар’яні Ігорівні (13.00.03 «Корекційна педагогіка»);
 • Бенчак Олесі Федорівні (22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»);
 • Войтович Наталії Олегівні (27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»);
 • Петрику Олегу Олеговичу (26.00.01 «Теорія та історія культури»);
 • Бурич Лесі Адамівні (27.00.04 «Теорія та історія журналістики»).

Науковий ступінь доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями присуджено:

 • Штаблавому Ігорю Івановичу ( 01.04.13 «Фізика металів»);
 • Павлишенку Богдану Михайловичу (05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»);
 • Галайчуку Володимиру Васильовичу (07.00.05 «Етнологія»);
 • Сіромському Руслану Богдановичу (07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія»);
 • Крупці Ігорю Михайловичу (08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»);
 • Назаркевичу Ігорю Богдановичу (08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»);
 • Роздольській Ірині Володимирівні (10.01.01 «Українська література»);
 • Папішу Ігорю Ярославовичу (11.00.05 «Біогеографія та географія ґрунтів»);
 • Ямелинцю Тарасу Степановичу (11.00.05 «Біогеографія та географія ґрунтів»);
 • Різнику Сергію Васильовичу (12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»);
 • Рим Олені Михайлівні (12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»);
 • Яновицькій Галині Богданівні (12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»);
 • Палюх Лідії Михайлівні (12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»);
 • Кальченко Ларисі Володимирівні (13.00.05 «Соціальна педагогіка»);
 • П’ятаковій Галині Павлівні (13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»).

Науковий ступінь доктора філософії з галузей науки та за науковими спеціальностями присуджено:

 • Стасюк Марії Миколаївні (053 «Психологія»);
 • Гвоздь Оксані Миколаївні (073 «Менеджмент»);
 • Грицак Лілії Романівні (105 «Прикладна фізика та наноматеріали»);
 • Зубачик Наталії Богданівні (081 «Право»);
 • Сосулі Олександру Олександровичу (081 «Право»).

Щиро вітаємо колег, їхніх наукових керівників та консультантів з офіційним присудженням наукових ступенів та присвоєнням вчених звань! Бажаємо міцного здоров’я, творчої наснаги, натхнення до праці, реалізації усіх наукових планів!

З наказом Міністерства освіти і науки України № 735 від 29 червня 2021 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 року № 420» можна ознайомитися за посиланням.