Відбувся спільний науковий онлайн-семінар «Музей у системі сучасних комунікацій»

27 червня 2022 року Науково-навчальна лабораторія музейної педагогіки та Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка спільно з факультетом соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини презентували науковий онлайн-семінар «Музей у системі сучасних комунікацій». Захід присвятили захисту курсових робіт студентами-бакалаврами ІІІ курсу спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка» та координації співпраці з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини.

На початку модератор заходу, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ЛНУ ім. Івана Франка Олексій Караманов представив учасників.

З вітальним словом перед присутніми виступили кандидатка історичних наук, доцентка, в.о. директора ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка» Оксана Сурмач, кандидат історичних наук, завідувач Музею історії Львівського університету Юрій Гудима, докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Оксана Кравченко, які наголосили на важливості співпраці в умовах воєнного стану та налагодження партнерських зв’язків.

Головним акцентом семінару була презентація захищених курсових робіт, побудованих на основі авторських проєктів, студентами-бакалаврами ІІІ курсу спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка». Їх тематика була дотична до різних аспектів музейно-педагогічної діяльності: від окреслення сучасних підходів до організації ігрової діяльності у просторі музею (Анікєєва А.) та значення середньовічних колекцій як прототипів сучасних музеїв (Копилов В.) – до мистецького потенціалу художніх музеїв (Сав’як В.); від особливостей роботи музейного педагога з учнями молодшого шкільного віку і підлітками (Войтович С.) та технології «оживлення» музейних предметів (Ціж М.) – до інтерпретації діяльності музею засобами бізнес-технологій (Москалик М.).

Також спікерами семінару були в.о. директора Педагогічного фаховго коледжу Оксана Сурмач (тема доповіді: «Студентські наукові проєкти як приклади організації музейної комунікації»); професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського університету Олексій Караманов («Соціальна роль музеїв у системі сучасних освітніх комунікацій», декан факультету соціальної та психологічної освіти УДПУ імені П. Тичини Оксана Кравченко («Інклюзивний туризм як засіб соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами»), професорка Наталія Коляда («Центр педагогічного краєзнавства УДПУ імені Павла Тичини: можливості для організації музейної комунікації»), завідувач Музею історії Львівського університету Юрій Гудима («Музей історії Львівського університету як приклад втілення соціального досвіду») та аспірантка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи УДПУ імені Павла Тичини Юлія Песоцька («Культурно-рекреаційна діяльність музеїв: педагогічні аспекти»).

Онлайн-семінар не тільки зміцнив співпрацю закладів освіти, але й допоміг окреслити напрямки подальшої наукової та освітньої взаємодії.