2015-12-25-perekladЗгідно з рішенням Міністерства освіти і науки України (лист від 27.10.2016 № 2.1/10-2599), ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Переклад» (далі – Конкурс) у 2016/2017 навчальному році відбудеться у Львівському національному Університету імені Івана Франка.

До участі запрошуємо студентів перекладацьких відділів вищих навчальних закладів України, що спеціалізуються в перекладі з германськихроманських, орїєнтальних та слов’янських мов українською (однин учасник з кожної мови від навчального закладу).

Вимоги до наукових робіт визначено у Розділі ІІІ Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 № 202, зареєстрованого у Міністерстві  юстиції України 13.03.2012 за № 389/20702:

  1. На конкурс подаються роботи з актуальних питань художнього, науково-технічного, публіцистичного перекладу та методики викладання перекладу.
  2. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.
  3. Вимоги до оформлення робіт:

3.1. Шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1.5, кегль – 14, аркуш – формат А4.

3.2. Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків.

3.3. Робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, методику дослідження та загальну характеристику роботи;

3.4. До наукової роботи додаються копії наукових статей автора тощо (за наявності).

3.5. Ілюстрації (за наявності), що додаються до роботи, слід подавати на аркуші формату А4.

  1. Мова наукові роботи – українська.
  2. В наукових роботах, поданих на другий тур, прізвища, ініціали автора та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).
  3. В окремому заклеєному пакеті під тим самим шифром слід подати відомості про автора і наукового керівника роботи (Додаток 1).
  4. Якщо наукову роботу подано на ІІ тур з порушенням вимог цього розділу, галузева конкурсна комісія повертає її у вищий навчальний заклад (із зазначенням причини).

 

Терміни проведення ІІ туру Конкурсу: 01.02.2017 – 24.03.2017

1-ий етап (рецензування робіт) – 01.02.2017 – 28.02.2017

2-ий етап (науково-практична конференція) – 23.03.2017 – 24.03.2017

Роботи просимо надіслати до 25.01.2017 (за поштовим штемпелем) на адресу:

Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад»

вул. Університетська 1

Львівський національний Університет імені Івана Франка

м. Львів

79000

 

Телефон для довідок: (032) 239-43-74

 

e-mail: perekladoznavstvo@gmail.com