Студентки та викладачки факультету управління фінансами та бізнесу пройшли стажування у Німеччині

З метою реалізації міжнародної співпраці науковців в рамках «Навчального моста Хемніц-Львів» програми «Цифрова Україна: забезпечення академічного успіху в кризові часи» між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Хемніцьким технологічним  університетом та за підтримки відділу міжнародних звязків викладачі кафедри фінансового менеджменту та здобувачі другого (магістерського) рівня освітньої програми «Фінанси, митна та податкова справа» факультету управління фінансами та бізнесу з 15.11.2022 до 18.12.2022 року проходили міжнародне наукове стажування у Хемніцькому технологічному університеті (м.Хемніц, Німеччина).  Стажування відбувалось в межах спільного проєкту «Lernbrücke Chemnitz-Lwiw» за програмою DAAD «Ukraine digital: Ensuring academic success for times crise».

Під час стажування викладачки кафедри фінансового менеджменту доцентки Лариса Слобода, Софія Смолінська та студентки-магістри Софія Цюник, Уляна Карет, Ілона Юрченко та Юлія Миколин працювали над своїми науково-освітніми проєктами у співпраці із професором Себастьяном Гечертом. Обмін науковим досвідом, взаємодія із колегами на щотижневих наукових семінарах, робота в бібліотеці сприяла більш глибшому ознайомленню із принципами та підходами до викладання  фінансово-економічних дисциплін на факультеті економіки та бізнес-адміністрування Хемніцького технічного університету.

Зокрема, доцентка Лариса Слобода виступила перед колегами-науковцями із  результатами власного наукового дослідження на тему: «Сучасні тренди та виклики у розвитку фінтех індустрії та цифрового банкінгу» («Modern trends and challenges in the development of the Fintechs industry and digital banking»). За результатами наукового семінару відбулася цікава дискусія між колегами та аспірантами Хемніцького технологічного університету та нашими молодими науковцями. Всі учасники із задоволенням обмінялись думками та інсайтами з приводу основних положень доповіді та відзначили високий рівень володіння англійською мовою наших викладачів і студентів.

Отримані наукові результати під час стажування у  Хемніцькому технологічному університеті стали цінним доробком для впровадження у навчальний  процес  кафедри фінансового менеджменту дисциплін  «Менеджмент фінтех компаній» , «Корпоративні фінанси».

Варто зазначити, що першим кроком такої співпраці була лекція професора Себастьяна Гечерта для здобувачів вищої освіти факультету управління фінансами та бізнесу з податкової тематики. Сьогодні ми вже тісно співпрацюємо над вдосконаленням якості силабусів та робочих програм і наближенням їх до європейський стандартів.

За результатами всі учасники стажування отримали сертифікати міжнародного зразка.

Колектив кафедри фінансового менеджменту висловлює щиру подяку організаторам стажування – відділу міжнародних звязків Львівського національного університету імені Івана Франка та приймаючій стороні, зокрема професору Себастьяну Гечерту  за підтримку в реалізації спільних науково-освітніх проєктів.

Більше фото