Дата створення ради

01.03.2023

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.099 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Татарина Михайла Богдановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія».

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.099 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 44/3 від 01.03.2023 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 850 від 03.03.2023 року у такому складі:

Голова ради: Мелех Богдан Ярославович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опоненти

Офіційний опонент:Заславський Олег Борисович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Навчально-наукового інституту «Фiзико-технiчний факультет» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Назаренко Андрій Володимирович – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу математичних методів в теоретичній фізиці Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України. Завантажити відгук

Офіційний опонент:Пляцко Роман Михайлович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу диференціальних рівнянь і теорії функцій Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Новосядлий Богдан Степанович – доктор фізико-математичних наук, професор, директор Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка. Завантажити рецензію

Дисертант

Татарин Михайло Богданович

Тема

Термодинаміка чорних дір з нелінійними матеріальними полями

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 10 травня 2023 року, початок о 13:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 16, ауд. 203.

Місце праці

Учитель фізики Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Науковий керівник

Стецко М.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файл анотації

Файл дисертації

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео

Рішення вченої ради