В Університеті відбувся ХІІ Львівський соціологічний форум «Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід та локальні специфікації»

2 квітня 2021 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка в онлайн-форматі відбувся ХІІ Львівський соціологічний форум «Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід та локальні специфікації».

Відкриваючи  Форум, Ректор Університету, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник зазначив: «Кожна наука має дві важливі складові своєї інституціоналізації, а саме – історичний розвиток та філософсько-методологічні традиції. Соціологія у Львівському університеті включає і першу, і другу. Цьому сприяла соціологічна спадщина Михайла Грушевського, який вперше використав історико-генетичний метод для обґрунтування витоків суспільного розвитку та заклав наукові соціологічні основи аналізу українського суспільства. Переломним етапом в інституціоналізації соціології у Львівському університеті був 1990 рік, коли відбувся перший набір студентів за напрямом «Соціологія», а в 1991 році була заснована кафедра соціології на економічному факультеті. Я  радий щиро вітати серед нас першого завідувача  кафедри соціології  професора Андрія Гнатовича Хоронжого і побажати йому міцного здоров’я та подальших наукових здобутків. Відтоді минуло багато років і сьогодні ми можемо говорити про міцні наукові традиції Львівської соціологічної школи, яка академічно сформувалася саме у Львівському університеті».

Ректор закцентував увагу на етапності розвитку соціології в ЛНУ ім. Івана Франка,  а також на наявності сучасних соціологічних освітніх програм, які відповідають вимогам часу у підготовці бакалаврів, магістрів, докторантів, що забезпечує сьогодні кафедра соціології на історичному факультеті. На його думку, соціології як науці вдалося не зійти у крайнощі абстрактно-спекулятивного понятійного теоретизування і не звести досліджувані проблеми виключно до емпіричного аналізу.

«Запропонована тематика наукових доповідей дає підстави для оптимістичних прогнозів, адже об’єктом аналізу в доповідях є важливі проблеми сьогодення: цифрове суспільство, соціально-психологічні зрушення в суспільній та індивідуальній свідомості в умовах формування коронавірусного універсуму, онлайн-освіта як процес деперсоналізації навчального процесу та інші проблеми, які сьогодні визначають ті пріоритети, можливо не завжди позитивного характеру, що впливають на наш суспільний розвиток. Приємно відзначити, що в програмі конференції також потужно представлений теоретичний соціологічний аналіз, а багато досліджень мають емпіричний характер. Усі доповіді, хоч стосуються різних проблем, об’єднані спільною ідеєю – у них ідеться про цивілізаційні запити соціологічних смислів в українському дискурсі», – наголосив Володимир Мельник і побажав колегам-соціологам продуктивної праці та вагомих результатів під час роботи на планерному і  секційних засіданнях.

У своєму вітальному слові до учасників Форуму президент Соціологічної асоціації України, академік НАН України, професор, Ректор Харківського національного університету імені  В. Н. Каразіна Віль Бакіров відзначив можливість соціологів в онлайн-форматі обговорити велику кількість дослідницьких сюжетів. Саме суспільна проблематика, запропонована для обговорення в межах Форуму, засвідчує розвиток сучасної соціології в Україні. Президент соціологічної асоціації України наголосив на важливості для соціологічної спільноти щорічної участі у Львівських соціологічних форумах. Зазначив насиченість програми Форуму у пошуках відповідей на складні виклики, подолання яких сьогодні шукають не лише політики, але й інтелектуали України, у т. ч. й соціологи, що ставить на порядок денний популяризацію у суспільстві наукових знань.

Випускник Львівського університету, директор соціологічної групи «Рейтинг» (м. Київ), член Правління Соціологічної асоціації України  Олексій Антипович у своєму вітальному слові до учасників Форуму наголосив на глибоких змінах у суспільстві, зокрема,  пов’язаних з пандемією коронавірусу. Він відзначив, що сучасні соціологи не можуть аналізувати суспільство «з сьогодні на сьогодні». Соціологія має стати першоджерелом для подальших більш широких узагальнень міждисциплінарного аналізу суспільних трансформацій, адже є потужним засобом соціального прогнозування та моделювання. За словами Олексія Антиповича, це відкриває шлях для формування депозитаріїв великих масивів даних, що в перспективі запобігатиме загрозам, дасть змогу вибудовувати конструктивні стратегії в прийнятті рішень.

Професор, завідувач кафедри соціології Львівського університету  Юрій Пачковський від імені організаторів Форуму у своєму вступному слові «30 років академічної соціології у Львівському університеті» наголосив на важливості соціології як інструменту дослідження нових викликів та загроз, що стоять перед сучасним українським суспільством. «Дослідження сучасних проблеми актуалізує спектр обговорюваних тем не лише на глобальному, але й на національному та локальному рівнях. Соціологи Львівського університету є продовжувачами академічних традицій, закладених у Львівському університеті 100 років тому, які потребують ще свого подальшого глибшого дослідження та осмислення. Варто хоча б згадати тут діяльність лабораторії конкретно-соціологічних досліджень, кафедри соціології і кафедри історії та теорії соціології у різні часові періоди. Соціологія – це наука, яка покликана відповідати запитам сьогодення, вивчати повсякденність у всіх її проявах та накреслювати (прогнозувати) напрями розвитку суспільних процесів. Усвідомлення складності та пошуки механізмів розвитку сучасного суспільства залишається надалі актуальним завданням для соціологічної науки, яка, на думку М. Грушевського, виходить за межі чисто описових завдань. Основне завдання соціології, за М. Грушевським, полягає у тому, щоб відкинути усе випадкове та зосередитись на відборі основного, що характеризуватиме ритм соціального життя», – зауважив Юрій Пачковський.

Цьогорічний Форум викликав широку зацікавленість соціологічної спільноти як в Україні, так і за кордоном. Загалом, для участі у роботі конференції було заявлено 114 учасників, подано 65 тез доповідей (Збірник тез доповідей, розміщений на сайті кафедри соціології) понад 200 осіб переглянули онлайн-трансляцію на сторінці кафедри у Фейсбук.

Широкий  публічний резонанс та обговорення викликали  виголошені на планерному засіданні доповіді: «Цифрове суспільство; порядок денний соціології» (В. Бакіров, Президент Соціологічної асоціації України), «Теоретичні підходи до вивчення сучасних суспільних трансформацій» (Є. Головаха, член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту соціології НАН України, м. Київ), «Коронавірус і соціологія: подвійна контекстуалізація» (Н. Черниш, професорка кафедри соціології Львівського  національного університету імені Івана Франка»), «Онлайн-освіта в сучасному світі: переваги та загрози» (Л. Сокурянська, професорка, завідувачка кафедри соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна).

Робота Форуму була організована за напрямами: Сесія 1. «Соціологічна наука і сучасне суспільство:від теоретизування до реалій сьогодення»; Сесія 2. «Діалектика трансформаційних змін у світлі теоретичної й емпіричної соціології», Сесія 3. «Соціальні трансформації у глобалізованому суспільстві: світовий досвід і виклики для України», Сесія 4. «Покоління в аналізі локальних трансформацій соціальної структури українського
суспільства».

У рамках Форуму також презентували колективну монографію «Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними міжнародної програми соціальних досліджень 2009-2019» (Оксамитна С., Симончук О. (ред.) Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними міжнародної програми соціальних досліджень 2009-2019: колективна монографія. Київ: Інститут соціології НАН України; Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2020). Авторки праці наголосили на важливості подальших досліджень соціальних нерівностей, зокрема в сучасному суспільстві, що є можливим за широкої участі українських соціологів у міжнародному  дослідницькому проєкті International Social Survey Programme  (ISSP).

Професорка кафедри соціології Львівського університету Наталія Коваліско представила новий дослідницький проєкт «Ровесники Незалежності. Покоління у часі й в контексті подій», який розпочатий у 2021 році за співпраці відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України та кафедри соціології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Доповідачка також запросила до співпраці соціологів-учасників Форуму з різних міст України.

Відеоматеріали доповідей на пленарному і секційних засіданнях для усіх зацікавлених соціологічною проблематикою будуть розміщені на сайті кафедри соціології Львівського університету.