Відбулося засідання Вченої ради Університету

30 червня 2021 року відбулося засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка. Засідання вже традиційно провели у дистанційному форматі за допомогою центру для командної роботи «Microsoft Teams».

Першим відповідно до порядку денного розглянули питання про призначення проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці. Так, Ректор Університету, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник представив колегам кандидатуру доктора юридичних наук, доцента кафедри конституційного права Сергія Різника. Відповідно до Статуту Університету, кандидатуру Сергія Васильовича попередньо погоджено зі Студентським урядом Університету. Вчена рада одноголосно підтримала пропозицію щодо призначення Сергія Різника на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці.

Упродовж засідання також продовжили розгляд конкурсних справ. Зокрема,  доктора фізико-математичних наук, професора Тараса Радула обрали на посаду професора кафедри алгебри, топології та основ математики. Окрім того, Вчена рада проголосувала за присвоєння вчених звань науковцям Університету. Так, відповідно до результатів таємного голосування, вчене звання професорки кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту присвоєно докторці економічних наук Ользі Замасло, вчене звання професорки кафедри конституційного права – докторці юридичних наук Олені Бориславській, вчене звання професора кафедри історії філософії – докторові філософських наук Андрію Синиці, вчене звання доцентки кафедри мінералогії, петрографії і геохімії – кандидатці геологічних наук Уляні Борняк, вчене звання доцентки кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем – кандидатці фізико-математичних наук Ярині Коковській, вчене звання доцента кафедри міжнародного права – кандидатові юридичних наук Ігорю Земану, вчене звання доцентки кафедри конституційного права – кандидатці юридичних наук Марті Мочульській, вчене звання доцента кафедри конституційного права – кандидатові юридичних наук Віталію Чорненькому.

В рамках засідання заслухали питання про результати наукових досліджень та перспективи їхнього впровадження. З питанням виступив проректор з наукової роботи, академік НАН України Роман Гладишевський, який представив колегам детальну інформацію про підсумки наукових досліджень за п’ятьма напрямами – математичні науки та природничі науки, технічні науки, біологія та охорона здоров’я, суспільні науки, гуманітарні науки та мистецтво. Роман Євгенович детально розповів про кадровий склад Університету, фінансування наукової діяльності, публікаційну активність вчених Львівського університету, інноваційну інфраструктуру. Так, за словами Романа Євгеновича, упродовж першого півріччя 2021 року вчені Університету захистили вже 46 кандидатських дисертацій (доктора філософії) та 8 докторських (в той час як упродовж всього 2020 року відповідно захищено 65 кандидатських та 19 докторських). Роман Гладишевський додав, що Університет пишається й науковими здобутками студентів, адже цьогоріч 30 студентів стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Проректор наголосив і на тому, що у 2021 році вже опубліковані численні статті в наукових періодичних виданнях, серед них 152 – у Web of science, 238 – Scopus, 357 – у фахових виданнях України. Окрім того, йшлося й про лідерські позиції Університету в українських рейтингах.

Роман Євгенович зосередив увагу колег також на завданнях, які стоять перед Університетом. Йшлося, зокрема, про розширення штату наукових працівників, завершення реєстрації вчених Університету в базах даних ResearcherID, ORCID, Google Scholar; розвиток Наукового парку Львівського університету «Інновації та підприємництво» для підтримки інноваційної діяльності, ефективного і раціонального використання наукового потенціалу, матеріально-технічної бази, комерціалізації результатів наукових досліджень, студентської наукової діяльності з підготовки стартапів; створення ключових лабораторій, нових центрів колективного користування науковим обладнанням; завершення створення єдиного інформаційного середовища для звітної наукової документації, оцінювання та рейтингу навчально-методичної, науково-інноваційної та організаційної діяльності працівників ЛНУ ім. Івана Франка.

Натомість Перший проректор Університету Андрій Гукалюк доповів про основні підсумки та досягнення в освітньому процесі та про пріоритетні завдання на 2021-2022 навчальний рік. Андрій Федорович поділився з колегами інформацією про головні досягнення в освітній діяльності, серед яких моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм, приведення навчальних планів у відповідність до нових стандартів вищої освіти, онлайн-опитування здобувачів освіти щодо якості освітнього процесу та змісту освітніх програм, запровадження опитування через електронні кабінети студентів у системі «Деканат». Перший проректор також розповів про популяризацію принципів академічної доброчесності у Львівському університету. Андрій Федорович проінформував колег також про організацію освітнього процесу. Так, освітній процес в Університеті організовано у двох формах з урахуванням рівнів поширення пандемії Covid-19 – змішаній та дистанційній, а проведення заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації відбулося із застосуванням дистанційних технологій. Перший проректор додав, що проведено два повних чотиримодульних курси «Вдосконалення викладацької майстерності», у яких взяли участь понад 400 викладачів. Окрім того, розпочато щорічне рейтингування викладачів за 2020-2021 навчальний рік. Андрій Федорович зазначив, що упродовж звітного періоду акредитовано 31 освітню програму, 6 освітньо-професійних програм (ОПП) на бакалаврському освітньому рівні, 6 освітньо-професійних програм (ОПП) на магістерському освітньому рівні, 19 освітньо-наукових програм (ОНП) на третьому (освітньо-науковому рівні). Окрім того, у процесі акредитації перебуває ще 8 освітніх програм. Перший проректор ознайомив присутніх і з пріорітетними завданнями в освітній діяльності, серед яких впровадження нових та оновлення існуючих освітніх програм; забезпечення щорічного опитування учасників освітнього процесу, роботодавців та випускників щодо змісту освітніх програм; модернізація Центру електронного навчання; удосконалення інформаційної системи управління освітнім процесом, розробки та супроводу електронних курсів; розробка та впровадження Регламенту організації освітнього процесу на заочній формі здобуття освіти в дистанційному форматі.

Вчена рада також заслухала інформацію про підсумки організації і проведення в Університеті конкурсів студентських наукових робіт, яку колегам презентував проректор з наукової роботи Роман Гладишевський. Проректор ознайомив членів Вченої ради зі списком переможців та призерів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020/2021 навчальному році, зазначивши, що цьогоріч учасниками ІІ туру конкурсу стали 97 студентів.

Відповідно до порядку денного розглянули й питання реорганізації структурних підрозділів  Університету – створення Центру підтримки студентських сервісів та реорганізацію кафедри фізичного виховання та спорту.

Упродовж засідання члени Вченої ради затвердили низку нормативних документів, серед яких – Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у новій редакції, Положень Відокремленого структурного підрозділу Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка у сфері освітнього процесу, Положення про Видавничу раду Університету та План книжково-журнальних видань. На розгляд Вченої ради також було винесено затвердження освітніх програм.

З висновками Комісії Вченої ради щодо законопроєкту  № 3717 «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» з питань урегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян та осіб без громадянства виступив голова комісії, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Володимир Качмар.

На порядок денний засідання винесли й звіт про виконання плану роботи Вченої ради Університету у 2020-2021 навчальному році та План роботи Вченої ради Університету на 2021-2022 навчальний рік. Окрім того, рішенням Вченої ради затверджено План роботи Університету на 2021-2022 навчальний рік.

Традиційно Вчена рада проголосувала також за проведення експертиз дисертаційних робіт, створення разових спеціалізованих вчених рад і затвердження тем дисертацій.

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото