Львівський університет засуджує звернення Російського союзу ректорів

Академічна спільнота Львівського національного університету імені Івана Франка переконана, що розвиток освіти і науки має сприяти зміцненню демократичного розвитку, реалізації принципу верховенства права та цінностей гуманізму в суспільстві.

Львівський університет рішуче засуджує ганебне звернення Російського союзу ректорів, оприлюднене на сайті організації, зі словами підтримки злочинного путінського режиму, який веде жорстокі воєнні дії на території України, вчиняє злочини проти людяності шляхом бомбардування житлових кварталів українських міст і селищ, вбивств жінок, дітей, літніх людей.

Львівський університет закликає своїх закордонних партнерів, а також всю світову наукову та освітню спільноту до негайної і жорсткої реакції на таку ганебну заяву російських наукових та освітніх інституцій, яка ще раз підтверджує відсутність незалежних від злочинного путінського режиму закладів вищої освіти у Російській Федерації.

Вкотре закликаємо наших партнерів до розірвання будь-яких академічних контактів із російськими науковими та освітніми інституціями, до бойкотування їхніх ініціатив у сфері міжнародної співпраці.

Просимо також інформувати про це звернення представників влади кожної з країн-партнерів з метою включення зазначеного переліку ректорів-підписантів до списку осіб, на які потрібно накласти санкційні обмеження за підтримку і пропаганду війни та злочинів проти людяності.

Сподіваємося на солідарність і рішучість наших колег!

Основні тези звернення Російського союзу ректорів у перекладі англійською мовою зі списком його підписантів надіслано усім партнерам Львівського університету.

 

Lviv University condemns the appeal of the Russian Union of Rectors

The academic community of Ivan Franko National University of Lviv is convinced that the development of education and science must contribute to reinforcing democratic development, the implementation of the rule of law and humanism values in society.

Lviv University strongly condemns a disgraceful appeal of the Russian Union of Rectors, published on the organization’s website, in support of the criminal Putin regime, which is conducting brutal hostilities in Ukraine, committing crimes against humanity by bombing residential areas in Ukrainian cities and towns, killing women, children and seniors.

Lviv University calls on its foreign partners and the entire scientific and educational community to respond immediately and severely to such a shameful statement by Russian scientific and educational institutions, which once again confirms the lack of higher education institutions in the Russian Federation independent of the criminal Putin’s regime.

Once again, we call on our partners to break all academic contacts with Russian scientific and educational institutions and to boycott their international cooperation initiatives.

We also ask you to inform the partner countries’ authorities about this request to include this list of signatory rectors in the list of those liable to be sanctioned for supporting and promoting war and crimes against humanity.

We hope for the solidarity and determination of our colleagues!

The text of the appeal of the Russian Union of Rectors and the list of its signatories have been translated into English and sent to all partners of Ivan Franko National University of Lviv.