Дата створення ради

29.11.2022

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.090 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Собко Богдани Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Природничі науки» за спеціальністю «Фізика та астрономія»

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.090 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 38/11 від 29.11.2022 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 5323 від 02.12.2022 року у такому складі:

Голова ради: Ваврух Маркіян Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опоненти

Офіційний опонент:Назаренко Андрій Володимирович – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу математичних методів в теоретичній фізиці Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України. Завантажити відгук

Офіційний опонент:Маркович Богдан Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Пастухов Володимир Степанович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної фізики імені Івана Вакарчука Львівського національного університету імені Івана Франка. Завантажити рецензію

Рецензент:Григорчак Орест Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної фізики імені Івана Вакарчука Львівського національного університету імені Івана Франка. Завантажити рецензію

Дисертант

Собко Богдана Юріївна

Тема

Термодинамічні функції систем із дробовими статистиками

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 10 лютого 2023 року, початок о 10:30 год.

Захист відбудеться за адресою:м. Львів,  Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 16, ауд.  № 203.

Місце праці

Аспірантка кафедри теоретичної фізики імені Івана Вакарчука Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий керівник

Ровенчак А. А., доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики імені Івана Вакарчука Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файл анотації

Файл дисертації

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео

Рішення вченої ради