Акредитація освітніх програм у 2021-2022 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

ОП Психологія

ОП Філософія

ОП Початкова освіта

ОП Соціальна педагогіка

 • Відомості про самооцінювання освітньої програми
 • Програма візиту експертної групи
 • Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
 • Експертний висновок галузевої експертної ради
 • Рішення за наслідками акредитаційної справи
 • Сертифікат про акредитацію освітньої програми

ОП Спеціальна освіта

 • Відомості про самооцінювання освітньої програми
 • Програма візиту експертної групи
 • Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
 • Експертний висновок галузевої експертної ради
 • Рішення за наслідками акредитаційної справи
 • Сертифікат про акредитацію освітньої програми

ОП Хореографія

 • Відомості про самооцінювання освітньої програми
 • Програма візиту експертної групи
 • Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
 • Експертний висновок галузевої експертної ради
 • Рішення за наслідками акредитаційної справи
 • Сертифікат про акредитацію освітньої програми

ОП Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

ОП Середня освіта (Фізика)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Акредитація освітніх програм у 2020-2021 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

 

 

 

Акредитація освітніх програм у 2019-2020 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

 

Актуальні програми проведення акредитаційних експертиз освітніх програм

 

Результати акредитації напрямів підготовки, спеціальностей (2016-2019 рр.)

Результати акредитації освітньо-професійних програм МОН України (2018 р.)

 

 

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в Університеті