Акредитація освітніх програм у 2021-2022 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

ОП Хореографія

  • Відомості про самооцінювання освітньої програми
  • Програма візиту експертної групи
  • Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
  • Експертний висновок галузевої експертної ради
  • Рішення за наслідками акредитаційної справи
  • Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Акредитація освітніх програм у 2020-2021 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

 

 

 

Акредитація освітніх програм у 2019-2020 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

 

Актуальні програми проведення акредитаційних експертиз освітніх програм

 

Результати акредитації напрямів підготовки, спеціальностей (2016-2019 рр.)

Результати акредитації освітньо-професійних програм МОН України (2018 р.)

 

 

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в Університеті