Ліцензія

 

Акредитація освітніх програм у 2023-2024 н.р.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Публічне адміністрування та управління бізнесом

Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах

Математичне моделювання та комп'ютерна механіка

 

 

Сертифікати про акредитацію

1. Сертифікат про акредитацію

2. Сертифікати про акредитацію напрямків підготовки (відповідно до постанов КМУ від 13.12.2006 року №1719 від 27.08.2010 року № 787)

3. Сертифікати про акредитацію (переоформлення) (відповідно до переліку постанови КМУ від 29.04.2015 року №266)

4. Сертифікати про акредитацію освітніх програм (відповідно до переліку постанови КМУ від 29.04.2015 року №266)

5. Сертифікати про акредитацію відокремлених структурних підрозділів