Акредитація освітніх програм у 2022-2023 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

ОП Середня освіта (Математика)

ОП Середня освіта (Хімія)

ОП Хореографія

ОП Політологія

ОП Журналістика

ОП Право

ОП Біологія

ОП Екологія

ОП Хімія

ОП Математика. Математична економіка та економетрика

ОП Комп'ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор

ОП Комп'ютерний аналіз математичних моделей

ОП Інженерія програмного забезпечення

 • Відомості про самооцінювання освітньої програми
 • Програма візиту експертної групи
 • Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
 • Експертний висновок галузевої експертної ради
 • Рішення за наслідками акредитаційної справи
 • Сертифікат про акредитацію освітньої програми

ОП Кібербезпека

ОП Соціальна педагогіка

ОП Соціальне забезпечення

 • Відомості про самооцінювання освітньої програми
 • Програма візиту експертної групи
 • Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
 • Експертний висновок галузевої експертної ради
 • Рішення за наслідками акредитаційної справи
 • Сертифікат про акредитацію освітньої програми

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

ОП Культурологія

ОП Журналістика

 • Відомості про самооцінювання освітньої програми
 • Програма візиту експертної групи
 • Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
 • Експертний висновок галузевої експертної ради
 • Рішення за наслідками акредитаційної справи
 • Сертифікат про акредитацію освітньої програми

ОНП Хімія

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

ОНП Хореографія

 • Відомості про самооцінювання освітньої програми
 • Програма візиту експертної групи
 • Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
 • Експертний висновок галузевої експертної ради
 • Рішення за наслідками акредитаційної справи
 • Сертифікат про акредитацію освітньої програми

 

Відокремлений структурний підрозділ “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка”

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

ОП Музеєзнавство, пам'яткознавство

 • Відомості про самооцінювання освітньої програми
 • Програма візиту експертної групи
 • Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
 • Експертний висновок галузевої експертної ради
 • Рішення за наслідками акредитаційної справи
 • Сертифікат про акредитацію освітньої програми